UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Michał Jerzy Lubieniecki za rok 2020 końcowe"
Rok:
1 Styczeń46
2 Luty44
3 Marzec54
4 Kwiecień31
5 Maj34
6 Czerwiec45
7 Lipiec40
8 Sierpień7
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0