UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIX/500/21 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym. "
Rok:
1 Styczeń43
2 Luty57
3 Marzec60
4 Kwiecień33
5 Maj28
6 Czerwiec33
7 Lipiec26
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0