UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIX/498/21 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, "
Rok:
1 Styczeń44
2 Luty34
3 Marzec43
4 Kwiecień25
5 Maj20
6 Czerwiec32
7 Lipiec20
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0