UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 468 z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 530 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zawartości "Raportu o stanie Miasta Olsztyna""
Rok:
1 Styczeń39
2 Luty29
3 Marzec34
4 Kwiecień27
5 Maj22
6 Czerwiec20
7 Lipiec19
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0