UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 454 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę węzła przesiadkowego Olsztyn-Sródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec18
4 Kwiecień8
5 Maj13
6 Czerwiec16
7 Lipiec8
8 Sierpień7
9 Wrzesień17
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0