UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 451 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Dziennych Domów Senior+ utworzonych na terenie Miasta Olsztyna w ramach Programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020""
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty14
3 Marzec18
4 Kwiecień17
5 Maj12
6 Czerwiec12
7 Lipiec6
8 Sierpień6
9 Wrzesień17
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0