UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 450 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty24
3 Marzec32
4 Kwiecień20
5 Maj28
6 Czerwiec24
7 Lipiec18
8 Sierpień14
9 Wrzesień27
10 Październik25
11 Listopad17
12 Grudzień0