UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 443 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec22
4 Kwiecień16
5 Maj10
6 Czerwiec12
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0