UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.343.2020 Wniosek - Bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna - analiza uwarunkowań"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty23
3 Marzec26
4 Kwiecień31
5 Maj35
6 Czerwiec38
7 Lipiec17
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0