UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę, montaż oraz uruchomienie pieców komorowych oraz stanowiska hartowniczego w budynku A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń40
2 Luty35
3 Marzec30
4 Kwiecień26
5 Maj25
6 Czerwiec35
7 Lipiec31
8 Sierpień11
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0