UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 439 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw "
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty15
3 Marzec20
4 Kwiecień8
5 Maj19
6 Czerwiec10
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0