UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 438 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty15
3 Marzec20
4 Kwiecień14
5 Maj23
6 Czerwiec15
7 Lipiec14
8 Sierpień5
9 Wrzesień17
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0