UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę paliwa dla Urzędu Miasta Olsztyna, Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa oraz OSP Gutkowo"
Rok:
1 Styczeń31
2 Luty27
3 Marzec23
4 Kwiecień28
5 Maj18
6 Czerwiec28
7 Lipiec21
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0