UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/491/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Olsztynie przy ulicy Trylińskiego 8, 10, 16 stanowiących własność Gminy Olsztyn na okres trzech lat z dotychczasowymi najemcami"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty17
3 Marzec21
4 Kwiecień12
5 Maj16
6 Czerwiec12
7 Lipiec13
8 Sierpień10
9 Wrzesień20
10 Październik31
11 Listopad13
12 Grudzień0