UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/490/20 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Olsztyna na lata 2021-2028"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty17
3 Marzec21
4 Kwiecień10
5 Maj12
6 Czerwiec9
7 Lipiec13
8 Sierpień12
9 Wrzesień18
10 Październik28
11 Listopad11
12 Grudzień6