UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Usługi geodezyjne i kartograficzne realizowane dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym na terenie Miasta Olsztyna w 2021 roku."
Rok:
1 Styczeń34
2 Luty30
3 Marzec26
4 Kwiecień24
5 Maj23
6 Czerwiec28
7 Lipiec23
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0