UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.332.2020"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty24
3 Marzec27
4 Kwiecień20
5 Maj24
6 Czerwiec27
7 Lipiec18
8 Sierpień16
9 Wrzesień30
10 Październik32
11 Listopad19
12 Grudzień0