UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn na parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty25
3 Marzec22
4 Kwiecień18
5 Maj15
6 Czerwiec22
7 Lipiec16
8 Sierpień13
9 Wrzesień26
10 Październik39
11 Listopad21
12 Grudzień0