UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 420 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty14
3 Marzec22
4 Kwiecień15
5 Maj18
6 Czerwiec13
7 Lipiec22
8 Sierpień9
9 Wrzesień19
10 Październik26
11 Listopad16
12 Grudzień4