UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Justyna Zdun za rok 2020 pierwsze"
Rok:
1 Styczeń39
2 Luty20
3 Marzec13
4 Kwiecień16
5 Maj6
6 Czerwiec11
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień10
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0