UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, warz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej."
Rok:
1 Styczeń45
2 Luty36
3 Marzec23
4 Kwiecień28
5 Maj13
6 Czerwiec12
7 Lipiec18
8 Sierpień14
9 Wrzesień44
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0