UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 409 z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 262 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołu przygotowującego Urząd Miasta Olsztyna do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec17
4 Kwiecień13
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec7
8 Sierpień6
9 Wrzesień10
10 Październik3
11 Listopad0
12 Grudzień0