UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.315.2020 Wniosek - bezpieczeństwo ruchu drogowego"
Rok:
1 Styczeń35
2 Luty30
3 Marzec30
4 Kwiecień36
5 Maj35
6 Czerwiec41
7 Lipiec21
8 Sierpień9
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0