UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.314.2020 Wniosek - podmioty uiszczające podatek od nieruchomości"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty29
3 Marzec25
4 Kwiecień19
5 Maj17
6 Czerwiec27
7 Lipiec15
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0