UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe Gminy Olsztyn przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 12.11-3.12.2020"
Rok:
1 Styczeń40
2 Luty32
3 Marzec25
4 Kwiecień18
5 Maj14
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień10
9 Wrzesień15
10 Październik25
11 Listopad27
12 Grudzień0