UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na opracowanie, wydruk oraz insert informatora prasowego dot. realizacji projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna" "
Rok:
1 Styczeń37
2 Luty26
3 Marzec25
4 Kwiecień19
5 Maj25
6 Czerwiec26
7 Lipiec21
8 Sierpień13
9 Wrzesień21
10 Październik48
11 Listopad24
12 Grudzień1