UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Montaż odwodnienia i remont kanalizacji deszczowej przy ul. Kajki 5 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń37
2 Luty36
3 Marzec31
4 Kwiecień37
5 Maj27
6 Czerwiec56
7 Lipiec29
8 Sierpień9
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0