UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.306.2020 Wniosek - wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty26
3 Marzec27
4 Kwiecień22
5 Maj20
6 Czerwiec30
7 Lipiec21
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0