UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty21
3 Marzec20
4 Kwiecień20
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec16
8 Sierpień9
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0