UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.300.2020 Wniosek - parkowanie przy ul. Warmińskiej"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty27
3 Marzec25
4 Kwiecień21
5 Maj18
6 Czerwiec25
7 Lipiec20
8 Sierpień13
9 Wrzesień23
10 Październik28
11 Listopad21
12 Grudzień2