UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVI/465/20 w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez O. (...) dotyczącej apelu o negatywne zaopiniowanie i nieprzyjęcie propozycji projektu uchwały „Samorządowej Karty Praw Rodzin”"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty6
3 Marzec16
4 Kwiecień8
5 Maj8
6 Czerwiec13
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień21
10 Październik17
11 Listopad14
12 Grudzień5