UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na przygotowanie dokumentacji dla utworzenia centrum usług wspólnych (CUW) w Gminie Olsztyn."
Rok:
1 Styczeń45
2 Luty41
3 Marzec35
4 Kwiecień27
5 Maj20
6 Czerwiec39
7 Lipiec32
8 Sierpień24
9 Wrzesień35
10 Październik57
11 Listopad32
12 Grudzień0