UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Olsztyna za 2019 rok."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty5
3 Marzec10
4 Kwiecień8
5 Maj5
6 Czerwiec11
7 Lipiec7
8 Sierpień6
9 Wrzesień16
10 Październik14
11 Listopad11
12 Grudzień7