UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVI/463/20 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty7
3 Marzec11
4 Kwiecień11
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień29
10 Październik17
11 Listopad10
12 Grudzień4