UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVI/453/20 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/1030/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty7
3 Marzec8
4 Kwiecień7
5 Maj11
6 Czerwiec10
7 Lipiec6
8 Sierpień7
9 Wrzesień15
10 Październik18
11 Listopad18
12 Grudzień0