UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego 19, oznaczonej jako działka nr 112/2 (obręb 105) w celu wybudowania gazociągu niskiego ciśnienia."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty5
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0