UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.284.2020 Wniosek - liczba wydanych kart wędkarskich"
Rok:
1 Styczeń52
2 Luty29
3 Marzec25
4 Kwiecień22
5 Maj24
6 Czerwiec39
7 Lipiec24
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0