UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.281.2020 Wniosek - platforma konsultacji społecznych"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty26
3 Marzec24
4 Kwiecień21
5 Maj25
6 Czerwiec30
7 Lipiec17
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0