UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na badanie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za lata 2020-2022 - UNIEWAŻNIONY"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty24
3 Marzec23
4 Kwiecień20
5 Maj21
6 Czerwiec29
7 Lipiec20
8 Sierpień8
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0