UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.279.2020 Wniosek - objęcie nieruchomości planem zagospodarowania przestrzennego"
Rok:
1 Styczeń40
2 Luty41
3 Marzec60
4 Kwiecień46
5 Maj48
6 Czerwiec52
7 Lipiec34
8 Sierpień22
9 Wrzesień39
10 Październik48
11 Listopad45
12 Grudzień0