UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Towarowej i Kołobrzeskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego."
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień10
5 Maj12
6 Czerwiec18
7 Lipiec7
8 Sierpień12
9 Wrzesień13
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0