UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.242.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty34
3 Marzec52
4 Kwiecień35
5 Maj50
6 Czerwiec52
7 Lipiec32
8 Sierpień9
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0