UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.234.2020 Wniosek - opinia Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty26
3 Marzec26
4 Kwiecień27
5 Maj25
6 Czerwiec35
7 Lipiec21
8 Sierpień13
9 Wrzesień27
10 Październik34
11 Listopad19
12 Grudzień0