UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego (PDO)"
Rok:
1 Styczeń98
2 Luty93
3 Marzec106
4 Kwiecień89
5 Maj84
6 Czerwiec97
7 Lipiec80
8 Sierpień65
9 Wrzesień75
10 Październik82
11 Listopad56
12 Grudzień15