UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej współwłaścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 7/6 (obręb 67), 33/1 (obręb 110) oraz 39/7 (obręb 110) do ich udostepnienia w celu wykonania prac remontowych polegających na wymianie, renowacji i remoncie wyeksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty4
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0