UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg o wartości poniżej 30.000 na realizację usługi polegającej na uśmierceniu odłowionych w odłowniach do stu sztuk dzików, poprzez podanie środka farmakologicznego przeznaczonego do eutanazji zwierząt."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj4
6 Czerwiec9
7 Lipiec6
8 Sierpień9
9 Wrzesień15
10 Październik19
11 Listopad11
12 Grudzień2