UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość położoną przy ul. Kapitańskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty14
3 Marzec17
4 Kwiecień19
5 Maj13
6 Czerwiec17
7 Lipiec7
8 Sierpień9
9 Wrzesień15
10 Październik23
11 Listopad19
12 Grudzień0