UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.187.2020 Wniosek - kserokopia protokołu przekazania placu budowy"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty24
3 Marzec28
4 Kwiecień20
5 Maj20
6 Czerwiec29
7 Lipiec16
8 Sierpień13
9 Wrzesień24
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0