UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.177.2020 Wniosek - zabytki w sąsiedztwie działki o nr ew. 52/4 ob. 0106 miasta Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty30
3 Marzec27
4 Kwiecień18
5 Maj19
6 Czerwiec31
7 Lipiec19
8 Sierpień10
9 Wrzesień27
10 Październik31
11 Listopad20
12 Grudzień0