UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.176.2020 Wniosek - zlokalizowanie działki w strefie pośredniej ujęć wody"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty25
3 Marzec21
4 Kwiecień21
5 Maj21
6 Czerwiec28
7 Lipiec18
8 Sierpień13
9 Wrzesień29
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0